Trí Nguyễn, MD

tri NGUYEN
Tiến sĩ. Trí Minh Nguyễn lớn lên ở Quận Cam, nơi ông là lớp học thủ khoa tại Đại học Trung học. Ông đã đi vào để tốt nghiệp với bằng danh dự trường đại học cao nhất và danh dự khoa tại Đại học California, Berkeley và là một trong số ít các học giả lựa chọn đề cử cho Huân chương Đại học và giới thiệu vào Phi Beta Kappa Society trong cả hai Junior và Senior năm. Sau đó ông đã tiến hành nghiên cứu y khoa tại đại học UCLA School of Medicine, nơi ông xuất bản một số bài báo khoa học và một lần nữa tốt nghiệp với bằng danh dự, nhận được Emil Bogen giải thưởng hàng năm cho danh dự tốt nhất và luận án xuất sắc trong nghiên cứu. Tiến sĩ. Nguyễn sau đó hoàn thành đào tạo nội trú trong nhãn khoa tại Viện mắt Jules Stein tại UCLA, nơi ông phân biệt mình là cả một bác sĩ sắc sảo và một bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao. Tiến sĩ. Nguyễn bây giờ dành chuyên môn lâm sàng và phẫu thuật của ông chỉ cung cấp mức cao nhất của chăm sóc cho các bệnh nhân của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>