Liên lạc với chúng tôi

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu có câu hỏi, ý kiến đóng góp hay đề xuất qua địa chỉ dưới đây:

Newport Bay Surgery Center

3333 West Coast Highway, Ste.100
Newport Beach, CA 92663

Tel: 949-645-6272

Fax: 949-999-0151

Email: info@newportbaysc.com

Hướng dẫn tìm đường

* Từ hướng xa lộ 55: Đi theo hướng Nam của xa lộ 55 cho đến khi kết thúc (tại Newport Blwd). Tiếp tục đi theo Newport Blvd tới xa lộ số 1 (chú ý: lấy làn đường trong cùng bên phải). Sau khi đi vào xa lộ số 1 (West Coat Hwy), tiếp tục đi về hướng Nam khoảng 1/4 dặm, sau đó rẽ phải vào bãi đậu xe đầu tiên. Vị trí của Trung Tâm ở ngay tầng thứ nhất.

* Từ hướng Bắc xa lộ 405: Đi vào xa lộ 55 hướng Nam hướng về Newport Beach. Tiếp tục đi theo Newport Blvd tới xa lộ số 1 (chú ý: lấy làn đường trong cùng bên phải). Sau khi đi vào xa lộ số 1 (West Coat Hwy), tiếp tục đi về hướng Nam khoảng 1/4 dặm, sau đó rẽ phải vào bãi đậu xe đầu tiên. Vị trí của Trung Tâm ở ngay tầng thứ nhất.

Từ hướng Nam: xa lộ 405 hay 73 (đường thu phí) đi về phía Bắc rồi rẽ trái vào MacArthur Blvd. Tiếp tục đi, khi gặp xa lộ số 1 thì rẽ phải để vào xa lộ 1(W. Coast Hwy). Tiếp tục đi theo hướng Bắc sẽ thấy Trung Tâm Newport Bay ở bên trái(về phía biển) trước khi gặp Newport Blvd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>